sobota, 25 października 2014

Pielęgnacja biżuterii

Jewellery Care Instructions


Dzisiaj parę słów o tym, jak pielęgnować biżuterię. Mam tu na myśli przede wszystkim biżuterię wykonaną w technice glin metali szlachetnych, czyli taką, jaka powstaje w moim warsztacie. :-)

Zawsze dokładam starań, aby biżuteria, która opuszcza mój warsztat, była wykonana solidnie. Jednak należy pamiętać, że czyste srebro pr. 999, z którego powstaje większość mojej biżuterii, jest metalem nieco delikatniejszym od "typowego" srebra pr. 925. Szczególnie ważne staje się dbanie o biżuterię ozdabianą naturalnymi kamieniami, które czasami charakteryzują się wyjątkową wrażliwością na pewne niekorzystne warunki. 


Z tego względu serdecznie zachęcam do stosowania poniższych wskazówek:


1. Biżuterię, której nie zamierzacie Państwo nosić przez pewien czas, najlepiej przechowywać zapakowaną osobno w strunowych woreczkach. Jeśli biżuteria ozdobiona jest kamieniami, to warto ją dodatkowo otulić kawałeczkiem delikatnego filcu lub flanelki. Wiem, że tak zapakowana biżuteria nie wygląda tak zjawiskowo jak splątany gąszcz ozdób na paterze czy w półotwartym kuferku, ale za to mamy pewność, że procesy starzenia metalu będą postępowały znacznie wolniej i biżuteria nie będzie narażona na mechaniczne uszkodzenia.
2. Wilgoć i nadmierna ekspozycja na promienie słoneczne to warunki szczególnie niekorzystne dla biżuterii wykonanej z metalu, dlatego przechowywanie biżuterii np. w łazience nie jest najlepszym pomysłem - metal pod wpływem dużej wilgotności powietrza, szybciej pokryje się szarawym nalotem i straci swój blask. Nie zalecam także noszenia biżuterii w kąpieli, na basenach czy w saunie.

3. Niewskazane jest poddawanie biżuterii działaniu zbyt dużej siły. Odradzam samodzielne wyginanie, doginanie, prostowanie elementów. Odradzam także spanie w biżuterii.

4. Należy zwracać uwagę, aby nie narażać biżuterii na kontakt z silnymi detergentami oraz kosmetykami, których składniki mogą wpłynąć na powstawanie nalotu lub zmianę odcienia srebra, a także mogą powodować trwałe zmatowienie niektórych, bardziej delikatnych kamieni np. pereł czy malachitów.

5. Jeśli zechcą Państwo odświeżyć blask biżuterii, to zalecam ostrożne mycie w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego mydła i przy użyciu bardzo miękkiej szczoteczki, a następnie dokładne osuszenie biżuterii miękkim ręcznikiem. Można także użyć specjalnej ściereczki polerującej przeznaczonej do czyszczenia biżuterii.
Zdecydowanie odradzam stosowania płynów do czyszczenia srebra, ponieważ środki te mogą usunąć oksydę, którą pokrywam większość moich produktów, a która nadaje zamierzony efekt postarzenia srebra. Zwracam też uwagę na to, aby do czyszczenia srebra nie używać drapiących szczotek, środków z drobinkami ściernymi, a także mydła siarkowego, które może spowodować niekontrolowane sczernienie srebra.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących pielęgnacji i przechowywania wykonanej przeze mnie biżuterii, proszę o kontakt mailowy (aga.sobel.art@gmail.com) – bardzo chętnie pomogę!


Today, a few words about how to take care of jewellery, mainly made in metal clay technique, like the jewellery made in my workshop. :-)

I always endeavour to ensure that jewellery that leaves my workshop, was made solidly. However, keep in mind that fine silver, which most of my jewellery is made of, is a metal bit softer than the "typical" sterling silver. Particularly important is the care of jewellery adorned with natural gemstones, which sometimes are very sensitive to certain unfavourable conditions.

To enjoy its beauty for a long time, you may pay special attention and handle them with care following  tips below:

1. I recommend storing the jewelry in string bags, wrapped in soft felt. The bag protects the item from darkening, which allows it to keep the original shine as long as possible, without any kind of cleaning.

2. Moisture and excessive exposure to sunlight are not favorable conditions for storage of jewelry made ​​of metal. That is why the storage the jewellery in bathroom is not the best idea - under high humidity metal will be quickly covered by a gray coating and will lose its luster. I do not recommend also wearing jewelry in the bath, swimming pools, sauna, etc.


3. The jewelry should not be subjected to extensive force like stretching or bending. I do not recommend sleeping in jewellery. 

4. Please, do not to expose the jewellery in contact with strong detergents and cosmetics, the ingredients of which may affect the coating emergence or change the hue of silver, and may cause permanent tarnishing some more delicate stones such as pearls or malachites.


5. If you wish to refresh the sparkle of jewelry, I recommend careful washing in warm water with a mild soap and using a very soft brush, and then thoroughly dry the jewelry with a soft towel. You can also use a special polishing cloth designed for cleaning jewelry. 
I strongly advise against the use of silver cleaning agents, beacuse it may remove the cover which gives the desired effect of aging silver. Please, to clean your jewellery do not use scratching brushes, substance with abrasive particles, as well as sulfur soap, which can cause uncontrolled blackening of silver.

If you would like any other advice, regarding the care of jewellery made by me, please don't hesitate to contact me via e-mail: aga.sobel.art@gmail.com. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz