środa, 11 czerwca 2014

Uczyć się i nauczać

Learn and Teach

"Słyszę i zapominam.
Widzę i pamiętam.
Robię i rozumiem."
Konfucjusz

"I hear and I forget.
I see and I remember.
I do and I understand."
Confucius


Nic nie może zastąpić praktyki w nauce tworzenia biżuterii, to oczywiste - własne doświadczenia są najcenniejsze. Jednak wiadomo, że wyważanie drzwi już otwartych jest stratą czasu i energii.
Dlatego dzisiaj kilka wskazówek, gdzie szukać konkretnych instrukcji metal clay.

Nothing can substitute practice in learning of making jewellery, it is obvious - own experience is most valuable. However, it is known that reinventing the wheel is a waste of time and energy. 
Therefore, today a few tips where to look for specific metal clay instructions.

- kursy i warsztaty
Warto kontaktować się z osobami, które jakiś czas zajmują się tworzeniem - większość z nas ma w swojej ofercie kursy, także indywidualne, na których można postawić pierwsze kroki w danej technice lub poszerzyć posiadaną już wiedzę. 

- courses and workshops
Feel free to contact people who are active in making jewellery from long time - most of us have in offer courses and workshops, on which you can take the first steps in a selected technique or expand your  knowledge and skills.

- książki
Książek o metal clay napisano już sporo (niestety chyba żadnej w Polsce, jeszcze ;-)) - są to zarówno bogato ilustrowane albumy, jak i pomocne kompilacje tutoriali. Zachęcam do poszperania w zachodnich wydawnictwach. Do mnie przybywa właśnie najnowsza książka bardzo utalentowanej artystki i instruktorki metal clay - Hattie Sanderson. Książka nosi tytuł "Contemporary Metal Clay Rings" i zawiera między innymi aż 21 projektów instruktażowych niezwykłych pierścieni. 
Książkę można zamówić na Amazonie lub bezpośrednio w wydawnictwie: brynmorgen.com

- books
Many metal clay techniques books have been written. These are both beautifully illustrated albums, complete guide and helpful compilation of tutorials. I encourage to review. 
In the nearest time comes to me the most recent book by Hattie Sanderson - very talented artist and metal clay teacher. The book is titled "Contemporary Metal Clay Rings" and contains as many as 21 projects tutorials and a lot of very useful information.
The book 
can be purchased at: brynmorgen.com

Tutaj możecie zobaczyć filmik promujący książkę:
Click here to see promotional video:

Zapowiada się bardzo ciekawie. :-)
It promises to be very interesting reading. :-)

- czasopisma
Moim ulubionym czasopismem pozostaje Metal Clay Artist Magazine. W każdym numerze można znaleźć ciekawe wywiady z twórcami, inspirującą galerię prac oraz kilka artykułów instruktażowych krok po kroku. W najnowszym numerze (volume 5, issue #2) znalazł się także tutorial mojego autorstwa - pierścień z ukwiałem. Archiwalne i bieżące numery można kupić na stronie: www.metalclayartistmag.com  

- magazines
Metal Clay Artist Magazine is still my favourite professional magazine. In each issue you can find interesting interviews with artists, inspiring gallery of works, a few step by step articles and more. In the latest issue (volume 5, issue # 2) there is also my tutorial how to create own "Sea Anemone" ring.
Archival and current issues can be purchased at: www.metalclayartistmag.com 

- strony internetowe
Nie byłabym w stanie polecić wszystkich interesujących witryn dotyczących metal clay. Zwrócę tylko uwagę na dwie, które są prawdziwą kopalnią wiedzy i odnośników.
www.metalclayacademy.com
www.metalclayguru.com


- websites
I am not able to recommend you all interesting websites about metal clay - such sites are simply too much! I want to call your attention to the two, that are a real mine of information and links.
www.metalclayacademy.com
www.metalclayguru.com

1 komentarz: