środa, 11 czerwca 2014

Uczyć się i nauczać

Learn and Teach

"Słyszę i zapominam.
Widzę i pamiętam.
Robię i rozumiem."
Konfucjusz

"I hear and I forget.
I see and I remember.
I do and I understand."
Confucius


Nic nie może zastąpić praktyki w nauce tworzenia biżuterii, to oczywiste - własne doświadczenia są najcenniejsze. Jednak wiadomo, że wyważanie drzwi już otwartych jest stratą czasu i energii.
Dlatego dzisiaj kilka wskazówek, gdzie szukać konkretnych instrukcji metal clay.

Nothing can substitute practice in learning of making jewellery, it is obvious - own experience is most valuable. However, it is known that reinventing the wheel is a waste of time and energy. 
Therefore, today a few tips where to look for specific metal clay instructions.

- kursy i warsztaty
Warto kontaktować się z osobami, które jakiś czas zajmują się tworzeniem - większość z nas ma w swojej ofercie kursy, także indywidualne, na których można postawić pierwsze kroki w danej technice lub poszerzyć posiadaną już wiedzę. 

- courses and workshops
Feel free to contact people who are active in making jewellery from long time - most of us have in offer courses and workshops, on which you can take the first steps in a selected technique or expand your  knowledge and skills.

- książki
Książek o metal clay napisano już sporo (niestety chyba żadnej w Polsce, jeszcze ;-)) - są to zarówno bogato ilustrowane albumy, jak i pomocne kompilacje tutoriali. Zachęcam do poszperania w zachodnich wydawnictwach. Do mnie przybywa właśnie najnowsza książka bardzo utalentowanej artystki i instruktorki metal clay - Hattie Sanderson. Książka nosi tytuł "Contemporary Metal Clay Rings" i zawiera między innymi aż 21 projektów instruktażowych niezwykłych pierścieni. 
Książkę można zamówić na Amazonie lub bezpośrednio w wydawnictwie: brynmorgen.com

- books
Many metal clay techniques books have been written. These are both beautifully illustrated albums, complete guide and helpful compilation of tutorials. I encourage to review. 
In the nearest time comes to me the most recent book by Hattie Sanderson - very talented artist and metal clay teacher. The book is titled "Contemporary Metal Clay Rings" and contains as many as 21 projects tutorials and a lot of very useful information.
The book 
can be purchased at: brynmorgen.com

Tutaj możecie zobaczyć filmik promujący książkę:
Click here to see promotional video:

Zapowiada się bardzo ciekawie. :-)
It promises to be very interesting reading. :-)

- czasopisma
Moim ulubionym czasopismem pozostaje Metal Clay Artist Magazine. W każdym numerze można znaleźć ciekawe wywiady z twórcami, inspirującą galerię prac oraz kilka artykułów instruktażowych krok po kroku. W najnowszym numerze (volume 5, issue #2) znalazł się także tutorial mojego autorstwa - pierścień z ukwiałem. Archiwalne i bieżące numery można kupić na stronie: www.metalclayartistmag.com  

- magazines
Metal Clay Artist Magazine is still my favourite professional magazine. In each issue you can find interesting interviews with artists, inspiring gallery of works, a few step by step articles and more. In the latest issue (volume 5, issue # 2) there is also my tutorial how to create own "Sea Anemone" ring.
Archival and current issues can be purchased at: www.metalclayartistmag.com 

- strony internetowe
Nie byłabym w stanie polecić wszystkich interesujących witryn dotyczących metal clay. Zwrócę tylko uwagę na dwie, które są prawdziwą kopalnią wiedzy i odnośników.
www.metalclayacademy.com
www.metalclayguru.com


- websites
I am not able to recommend you all interesting websites about metal clay - such sites are simply too much! I want to call your attention to the two, that are a real mine of information and links.
www.metalclayacademy.com
www.metalclayguru.com

sobota, 7 czerwca 2014

Sztorm

The Storm

Już wracam. :-) Trochę czasu mnie tu nie było, ale to nie znaczy, że w tym czasie nie zajmowałam się biżuterią. Powoli mam zamiar nadrobić zaległości i wrócić do pisania na bieżąco.


I'm back. My absence here was long, but it doesn't mean that I didn't make any jewellery in that time. I'm going to gradually catch up and write without delay.Sztorm/ The Storm

Ten wisior to opowieść, opowieść o ciemnej, sztormowej nocy, o rozszalałych grzywach fal, rozbijających się na ostrych skałach nabrzeża. Słona, ciemna woda wypluwa na brzeg kłęby ciemnozielonych wodorostów. W taką noc w odmętach morza budzą się istoty, których próżno wypatrywać w słoneczny dzień. 
Na skalistym brzegu stoi opuszczona latarnia, w której od dawna nie płonie ratujący życie ogień... latarnia, do której prowadzą uchylone, ciężkie drzwi i skrzypiące schody... wewnątrz jest ciemno, od czasu do czasu blask błyskawicy na niebie rozświetla 
przez małe, zakurzone okienka mroczne wnętrze latarni. W powietrzu czuć słoną wilgoć, którą przesiąknięte są kamienne mury budowli. Nierówny i świszczący głos wiatru odbija się echem od ścian latarni.
Biada temu, kogo w taką noc porwie do tańca sztorm. 


This pendant is a story, a story about dark, stormy night, about mad crests breaking on the sharp rocks. Tangles of dark green seaweeds are spited out by the salt water. On a night like this in the depths of the sea are awakened beings whose in vain look out for on a sunny day.

On the rocky shore there is a derelict lighthouse, in which the life saving fire wasn't burning from long time. Ajar, heavy doors and creaky stairs are leading inside. And inside is dark, from time to time through small, dusty windows a flash of lightning on the sky illuminates interior of old lighthouse. A salty humidity is perceptible in the air, stone walls of the building are soaked with damp. Unsteady and whistling voice of the wind echoes off the walls of the lighthouse. 
Woe to those who are grabbed to dance by storm on a night like this.


Wisior wykonałam w całości ze srebra. Latarnię, maleńką syrenę, srebrną kroplę deszczu i wodorosty wyrzeźbiłam od postaw ręcznie, głównie przy pomocy szpilki. ;-) Mroczny klimat zawieszki podkreślają zielone i czarne onyksy oraz hodowlana perła przypominająca spienione grzywy morskich fal. Wśród kamieni znalazła się także piękna fasetowana kropla zielonego ametystu.


The pendant is made out of silver. The lighthouse, tiny mermaid, silver rain drop and seaweed are made from scratch by my hands, mainly using a ordinary pin. ;-) The gloomy mood of this pendant is emphasized by black and green onyxes and cultured pearl, which looks like foamed 
crests. Among gemstones there is also beautiful faceted drop of green amethyst. W całości wisior miał długość 8,5 cm. 
Latarnia miała wysokość 4,5 cm, a maleńka podwodna dama... zaledwie 1,8 cm wysokości (długości?)!  ;-)
Sprzedany


Total lenght of the pendant was 8,5 cm (~ 3 3/8 in.). 

The lighthouse was 4,5 cm high (~ 1 3/4 in.), and tiny underwater lady was only 1,8 cm (~11/16 in.) tall/long (?)!  ;-)
Sold

A na koniec... miłego oglądania! ;-)

And at the end... enjoy! ;-)